tenderscope - selectie van overheidsopdrachten

 

 

 

 

 

Openbare Europese aanbestedingen op maat

 

Adres TenderScope

Drempelbedragen voor aanbestedingen

Vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 gelden de volgende drempelbedragen (excl. BTW).

Gelijk aan of boven deze drempelbedragen zijn overheden en semi-overheden verplicht hun opdrachten Europees aan te besteden.

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

drempel

Werken

 € 5.548.000,-

Leveringen en diensten voor centrale overheid

 € 144.000,-

Leveringen en diensten voor decentrale overheid

€ 221.000,- 

Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten

€ 750.000,-

Prijsvragen voor centrale overheid

€ 144.000,-

Prijsvragen voor decentrale overheid

€ 221.000,-

Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken

€ 5.548.000,-

Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken

€ 221.000,-

 

 

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

drempel

Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken

 € 5.548.000,-

Dienstenconcessies

 € 5.548.000,-

 

 

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

drempel

Werken

 € 5.548.000,-

Leveringen en diensten

 € 443.000,-

Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten

 € 1.000.000,-

 

 

Defensie: Richtlijn 2009/81/EG

drempel

Werken

 € 5.548.000,-

Leveringen en diensten

 € 443.000,-

 

 

Bronnen:

 

- Europese Commissie

- PIANOo

 

 

 

Geοnteresseerd? Vraag dan vrijblijvend informatie aan.

Overheidsopdrachten en aanbestedingen

Vanaf 1 januari 2004 gelden nieuwe drempelbedragen.

 

 

aanbestedingen selectie Drempelbedragen Gunning Overzicht Aanbestedingen Zoeken aanbesteding