Aanbestedingen Zoeken
     
aanbestedingen in uw branche
 

Europese aanbestedingen


In Nederland is Europees aanbesteden al voor veel bedrijven aan de orde van de dag. Overheidsinstellingen binnen de Europese Unie zijn verplicht om al hun aankopen, werken of diensten boven het drempelbedrag, Europees aan te besteden. Alle overheidsopdrachten die worden gepubliceerd, staan in de databank van Tender Electronic Daily. Dagelijks verschijnen er dan ook circa 1100 aanbestedingen en dit aantal zal ook nog zeker sterk toenemen door de uitbreiding van de Europese Unie.

Niet alleen de overheden, zoals ministeries, provincies en gemeenten maar ook semi-overheden zoals ziekenhuizen, waterschappen en Rijkswaterstaat moeten in de meeste gevallen Europees aanbesteden.

Type aanbestedingen


Deze aanbestedingen betreffen onder meer:
- aanleg van wegen
- leveren van apparatuur
- leveren van voertuigen
- leveren van hard- en software
- schoonmaak van kantoren
- etc.

Daarnaast ook diensten, onder meer op het gebied van:
- architecten
- ingenieurs m.b.t. utiliteitsbouw
- ingenieurs m.b.t. weg- en waterbouw
- ICT
- bedrijfsadvisering
- onderzoeken
- management
- Public Relations
- reclame
- etc.

Selectiesysteem en uw profiel

Door het grote aanbod van aanbestedingen en de diversiteit daarvan, is het voor bedrijven vaak onbegonnen werk om iedere dag het enorme aanbod door te nemen om de interessante aanbestedingen te selecteren. Dit kost veel tijd en geld.

Voor de juiste selectie maakt TenderScope gebruik van een geautomatiseerd systeem, dat dagelijks de databank screent op nieuwe aanbestedingen. In het TenderScope selectiesysteem wordt uw gedetailleerde selectieprofiel opgenomen. Aan de hand van uw profiel worden de aanbestedingen geselecteerd die voor u van belang zijn.

Uitgebreide selectie

Er kan geselecteerd worden op:
- type aanbestedingen
- type procedure
- product of dienst
- soort contract, zoals bouwopdrachten, leveringen, werken of diensten
- land, met daarin de keuze van de taal van de samenvatting
- type aanbestedende dienst, zoals leger, staat, lokale overheden of water- of energievoorzieningen
- gunningcriteria
- gegunde opdrachten
- branche
- specifieke trefwoorden
- uw keuze ...

Zoeken op trefwoorden

Het TenderScope selectiesysteem kan gericht op trefwoorden zoeken in de volledige tekst van de aanbesteding. Deze trefwoorden kunt u zelf bepalen. Hierbij valt te denken aan de naam van een product, een dienstverlening, de naam van een aanbestedende dienst, etc.

Buitenlandse aanbestedingen

Het zoeken op trefwoorden is met name interessant voor bedrijven die export bedrijven of werkzaam zijn in het buitenland. In dat geval kan zeer gericht worden gezocht in de originele tekst van de buitenlandse aanbestedingen.


TenderScope onderscheidt zich door dit brede scala aan selectiemogelijkheden.

Ge´nteresseerd? Vraag dan vrijblijvend informatie aan.

Overheidsopdrachten en aanbestedingen in ICT
Meer informatie over TenderScope
Daarnaast ook diensten, onder meer op het gebied van: - onderzoek - ICT - overheid - bouw - bhv - bedrijfshulpverlening - milieu - IT - Diensten
aanbestedingen selectie Drempelbedragen Gunning Overzicht Aanbestedingen Zoeken aanbesteding